TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Na Český telekomunikační úřad se obrátil stavební úřad v Litomyšli s žádostí o pomoc při řešení problému se zastíněním radioreléové (rr) trasy větrnou elektrárnou Ostrý Kámen na Svitavsku.

Provozovatel trasy a stavebník větrné elektrárny se nemohli na řešení dohodnout. Provozovatel navrhoval řešit zastínění obchozí rr trasou s pořizovacím nákladem cca 600 000,- Kč a ročními náklady na její provoz a servis ve výši cca 50 000,- Kč.

Jak řekl Miroslav Strnad, ředitel odboru pro východočeskou oblast Českého telekomunikačního úřadu: „Dokázali jsme, díky detailnímu věcnému rozboru daného problému a vlastním výpočtům předložit zcela jiná, daleko levnější řešení. S jedním z nich nakonec souhlasily obě strany“.

Za prvé ČTÚ doporučil místo zřizování finančně nákladné obchozí rr trasy, kompenzovat útlum signálu zvýšením výkonu vysílačů o hodnotu, o kterou byl signál utlumen díky zastínění větrnou elektrárnou. Druhou alternativou bylo na jednom stanovišti instalovat anténu s vyšším ziskem. Jako třetí možnost, kterou obě strany nakonec přijaly, ČTÚ doporučil přemístění antény o 15 m na místo, odkud by již nedocházelo k zastínění.

Tyto varianty řešení zastínění je možné využít podle konkrétní situace i v obdobných případech.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. listopadu 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2009

Soubory ke stažení
tz4502112009.pdf(128.29 KB)
Top