TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad v roce 2009 odeslal více než 413 tisíc dokumentů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) za rok 2009 prostřednictvím pošty, elektronické pošty a datových schránek přijal 181 136 dokumentů (14% nárůst oproti roku 2008), z nichž vyhotovil 119 265 spisů, které se přímo dotýkají kompetencí Úřadu. Počet vypravených dokumentů, které opustily ČTÚ byl 413 368. Poštovné za rok 2009 představovalo 12,573 milionů korun.

Pokud jde o využití systému datových schránek, bylo prostřednictvím datové schránky ČTÚ od 23. října 2009, kdy byla zprovozněna, do konce roku přijato 3 663 dokumentů a vypraveno 17 275 dokumentů.

Podle předsedy Rady ČTÚ Pavla Dvořáka pomohou datové schránky zefektivnit doručování zásilek a sníží v budoucnu náklady. Ke snížení rozhodně dojde v případě komunikace se správními orgány. "Bylo by možná dobré, podívat se podrobněji na efektivnost správy státu a posoudit, zda nejsou určité věci zbytečné," vysvětlil Dvořák. Z hlediska administrativy ovlivňuje totiž např. regulační činnost ČTÚ 30 zákonů, 10 nařízení vlády a 30 vyhlášek. Ve své každodenní činnosti se Úřad navíc musí řídit dalšími 179 právními předpisy.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. ledna 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2010

Soubory ke stažení
tz0320012010.pdf(129.72 KB)
Top