TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad uspořádá dne 11. 11. 2011 Kolokvium k ukončení zemského analogového televizního vysílání na podstatné části území ČR

V souvislosti s vyhodnocením procesu digitalizace zemského televizního vysílání a s tím, že dne 6. září 2011 přijala sněmovna parlamentu ČR senátní znění novely zákona o České televizi, podle kterého bude na většině území ČR ke dni 11. 11. 2011 ukončeno zemské analogové televizní vysílání, pořádá Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) dne 11. 11. 2011 Kolokvium k ukončení zemského analogového televizního vysílání na většině území ČR.

Obsahem Kolokvia bude shrnutí a prezentace poznatků z přípravy a realizace procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální a vyhodnocení zkušeností z realizace Technického plánu přechodu z pohledu jednotlivých aktivních účastníků tohoto procesu, který je v současné době úspěšně završován. Součástí Kolokvia bude i informace o probíhajícím dlouhodobém experimentu v systému DVB-T2 a diskuse k předpokládanému budoucímu rozvoji digitální terestrické televize.

Kolokvium se uskuteční v Clarion Congress Hotel Prague dne 11. 11. 2011 od 11.11 hod. do 18.00 hod. Registrace účastníků bude zahájena v 10.00 hod.

Účastníky Kolokvia budou zvaní hosté, kteří se na úspěšné realizaci procesu přechodu k digitalizaci podíleli. Pro zájemce z řad veřejnosti bude od 3. 11. 2011 na webových stránkách ČTÚ otevřena sekce Kolokvium včetně registračního formuláře.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. listopadu 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2011

Soubory ke stažení
Top