TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad uspořádá dne 11. 11. 2011 kolokvium k ukončení zemského analogového televizního vysílání na podstatné části území ČR

Dne 6. září 2011 přijala sněmovna parlamentu ČR senátní znění novely zákona o České televizi. V souladu s tímto zákonem bude na většině území ČR ke dni 11. 11. 2011 ukončeno zemské analogové televizní vysílání.

V souvislosti s tím uspořádá Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) dne 11. 11. 2011 kolokvium k ukončení zemského analogového televizního vysílání na většině území ČR.

Obsahem kolokvia bude shrnutí a prezentace poznatků z přípravy a realizace procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální. Součástí kolokvia bude i informace o probíhajícím dlouhodobém experimentu v systému DVB-T2 a diskuse k předpokládanému budoucímu rozvoji digitální terestrické televize. Podrobný program kolokvia bude uveřejněn do konce října t. r.

Účastníky kolokvia budou zvaní hosté, pro veřejnost bude na webových stránkách ČTÚ otevřena nejpozději 30. října 2011 registrace zájemců o účast na kolokviu.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. září 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2011

Soubory ke stažení
tz3306092011.pdf(88.67 KB)
Top