TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Český telekomunikační úřad rozhodl dne 23. 4. 2008 o udělení oprávnění k využívání čísla 116 111 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Toto číslo je určeno pro poskytování služeb „Linky důvěry určené pro děti“, kterou bude provozovat Sdružení Linka bezpečí.

Jedná se o první oprávnění udělené v České republice pro využívání evropských harmonizovaných čísel určených pro harmonizované služby se sociální hodnotou. Česká republika tak naplňuje Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ a jeho změny 2007/698/ES.

Služba má být zprovozněna a poskytována na celém území České republiky do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 28. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top