TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad rozhodl o změně počtu veřejných automatů provozovaných v rámci univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) dne 25. března 2009 rozhodl o změně podmínek v rámci univerzální služby – poskytování dílčí služby – služby veřejných telefonních automatů (VTA).

Tímto rozhodnutím Úřad stanovil nové počty VTA, které budou provozovány společností Telefónica O2 Czech Republic na základě jí uložené povinnosti univerzální služby. Rozhodnutí vychází z výsledků provedeného přezkumu, které ukázaly na znatelný pokles zájmu o využívání VTA, a stanovuje postupné snížení jejich počtu během tří let ze současných cca 9 tisíc VTA až na cca 6,5 tis. v roce 2011.

Uvedenou změnou podmínek rozhodnutí dojde k zefektivnění využívání VTA provozovaných v rámci univerzální služby a současně i ke snížení nároků na financování nákladů na tuto část univerzální služby.

Rozhodnutím Úřadu však není nijak dotčeno provozování VTA na komerčním základě a to nejen ze strany společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. března 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2009

Soubory ke stažení
tz1425032009.pdf(36.34 KB)
Top