TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad i na provozních nákladech dlouhodobě šetří

Praha, 7. července 2014 – Výdaje Českého telekomunikačního úřadu na nákup kancelářských potřeb od roku 2010 klesají. Od poloviny roku 2011 nakupuje ČTÚ tento materiál výhradně prostřednictvím elektronického tržiště, kde je hlavním kritériem pro výběr dodavatele nejnižší nabídková cena.

Ze srovnání s Českým statistickým úřadem a Generálním ředitelstvím cel, které provedl Nejvyšší kontrolní úřad za období let 2010 až 2012, sice vyplynulo, že při přepočtu na jednoho zaměstnance vynaložil ČTÚ na kancelářské potřeby z těchto kontrolovaných subjektů nejvíce, to je ale dáno odlišným charakterem činnosti srovnávaných úřadů. „Každý měsíc zahajuje ČTÚ několik tisíc správních řízení,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „ze stejné rozpočtové položky jsou hrazeny například i úřední obálky s doručenkou. Dílčí závěry NKÚ jsou nicméně důležité pro naši další činnost.

Srovnání s dalšími ústředními orgány státní správy s rozhodovací pravomocí přitom ukazuje, že v nákladech na kancelářské potřeby ČTÚ nijak nevybočuje z průměrných hodnot.

Roční náklady na kancelářské potřeby přepočtené na 1 zaměstnance
  ČTÚ Min. kultury Min. spravedlnosti Min. zdravotnictví
2010 2 859,58 Kč 2 891,49 Kč 3 790,41 Kč 5 448,28 Kč
2011 2 803,24 Kč 2 342,94 Kč 2 600,45 Kč 3 274,14 Kč

Zdroj: závěry kontrolní akce NKÚ č. 11/34

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. července 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2014

Soubory ke stažení
tz4507072014.pdf(257.04 KB)
Top