TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2006 ke třetímu zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: služby veřejných telefonních automatů

Ve dnech 13. a 27. ledna 2006 se na Českém telekomunikačním úřadu (dále jen „Úřad“) konalo třetí (závěrečné) zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele výše uvedené dílčí služby v rámci univerzální služby.

Výběrová komise projednala výsledky hodnocení přihlášky předložené do výběrového řízení společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a v ní obsažené nabídky. O vyhodnocení nabídky do výběrového řízení uvedené společnosti zpracovala výběrová komise Závěrečnou zprávu, kterou spolu s dokumentací výběrového řízení předala Úřadu k dalšímu postupu podle § 39 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích.

Praha 27. ledna 2006

Ing. David Stádník v. r.
předseda výběrové komise

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© I/2006

Soubory ke stažení
Top