TISKOVÁ ZPRÁVA č. 16/2005 k druhému zasedání výběrové komise pro výběrového řízení na poskytovatele dílčích služeb v rámci univerzální služby:

A. pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,
B. informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupná pro koncové uživatele

Dne 12. prosince 2005 se na Českém telekomunikačním úřadu (dále jen „Úřad“) konalo druhé (závěrečné) zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele výše uvedených dílčích služeb v rámci univerzální služby.

Výběrová komise projednala výsledky hodnocení přihlášek předložených do výběrového řízení a v nich obsažených nabídek. O vyhodnocení nabídek do výběrového řízení zpracovala výběrová komise závěrečnou zprávu, kterou spolu s dokumentací výběrového řízení předala Úřadu k dalšímu postupu podle § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Praha  12. prosince 2005

Ing. David Stádník v. r.     
předseda výběrové komise

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© XII/2005

Soubory ke stažení
Top