TISKOVÁ ZPRÁVA č. 15/2005 k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele dílčích služeb v rámci univerzální služby:

A. pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,
B. informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupná pro koncové uživatele, a k prvnímu zasedání výběrové komise.

Dne 5. prosince 2005 se na Českém telekomunikačním úřadu konalo za účasti notářky předkládání přihlášek zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčích služeb v rámci univerzální služby:

  1. pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,
  2. informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupná pro koncové uživatele.

Cílem výběrového řízení je vybrat jednoho nebo více nejvhodnějších poskytovatelů uvedených dílčích služeb.
Ve stanovené lhůtě své přihlášky předložily (v pořadí, jak byly žádosti doručeny) tyto společnosti:

  1. ČESKÝ TELECOM, a.s.
  2. Mediaservis s.r.o.

Na předkládání přihlášek navázalo první zasedání výběrové komise.
Výběrová komise schválila dokumenty upravující její činnost, za účasti notářky provedla otevření obálek s předloženými přihláškami a posoudila, zda splňují stanovené požadavky.

Praha  5. 12. 2005

Ing. David Stádník v. r.
předseda výběrové komise

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz
© XII/2005

Soubory ke stažení
Top