TISKOVÁ ZPRÁVA č. 11/2005 Upozornění Českého telekomunikačního úřadu Bezšňůrové telefony - od 1. ledna 2006 bude možné používat již jen některé

Bezšňůrové telefony jsou přístroje, které podstatně zvyšují komfort uživatelů pevných telekomunikačních sítí. Umožňují telefonovat z přenosné části ve vzdálenosti 50 až 300 m od základnové části, připojené k pevné telekomunikační síti, tedy například v rámci bytu, rodinného domu, budovy podniku apod. Největší rozmach bezšňůrových telefonů nastal v 90. letech minulého století. V současnosti jsou poněkud ve stínu mobilních telefonů, ale mezi uživateli pevných linek jsou stále populární.

Během vývoje bezšňůrových telefonů se postupně využívalo několik kmitočtových pásem:

a) Pásmo ,,CT0” nemá přesně definovaný standard. V Americe a v Asii se používají kmitočty kolem 46 a 49 MHz, které nejsou v Evropě povoleny (např. u nás v pásmu 49 MHz vysílají čtyři vysílače TV NOVA — 1. TV kanál). Přístroje dovezené z mimoevropských zemí (a začátkem 90. let minulého století u nás občas nelegálně prodávané) byly častým zdrojem rušení a následných stížností televizních diváků. Některé evropské země proto zavedly ,,evropské” pásmo CTO (u nás CTO-CZ na kmitočtech 31/40 MHz). Pro telefony v pásmu CTO je typická teleskopická (vysouvací) anténa na přenosné části. Telefony v tomto pásmu používají poměrně zastaralou technologii a neumožňují žádnou ochranu proti odposlechu přenosných částí.

b) Pásma ,,CT1” (celoevropské), ,,CT1+” (používané v několika středoevropských zemích včetně ČR) a ,,CT2” (pro telefony k pobočkovým ústřednám) zabírají několik pásem v úseku 860 až 960 MHz, zpravidla v těsném sousedství kmitočtů pro mobilní telefony. Vzhledem k rozvoji mobilní telefonie bylo ve druhé polovině 90. let minulého století rozhodnuto postupně tato pásma uvolnit ve prospěch pásem GSM a ukončit uvádění na trh a později i provozování těchto dříve dosti rozšířených bezšňůrových přístrojů. (Pozn.: v Americe a v Asii se používají pro bezšňůrové telefony jiné kmitočty, okolo 900 MHz, které v Evropě způsobují rušení mobilních telefonů.)

c) Standard DECT (1880—1900 MHz) je v současnosti jediný perspektivní standard pro bezšňůrové telefony. Zkratka DECT původně znamenala ,,Digital European Cordless Telephone”, dnes se vykládá jako ,,Digital Enhanced Cordless Telecommunications”. Tento standard umožňuje přenos hlasu i dat, hovor nelze díky digitálnímu přenosu jednoduše odposlouchávat. Systém DECT umožňuje (při využití v budovách a areálech podniků a institucí) vytvářet buňky, tedy jakousi neveřejnou miniaturní obdobu sítí mobilních telefonů.

Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu veřejnosti o služby mobilních telefonů a následnou potřebu rozšiřování jejich sítí byl evropskými zeměmi dohodnut společný postup při uvolňování kmitočtových pásem, využívaných dosud pro účely jiných služeb v oblasti 900 MHz, včetně uvolnění pásem dosud používaných bezšňůrovými telefony. Na základě této celoevropské dohody vydal Český telekomunikační úřad rozhodnutí (Telekomunikační věstník, částka 2/2002 ze dne 25. února 2002), na základě kterého se od 1. ledna 2003 nesmějí v České republice uvádět na trh přístroje v pásmech CT1, CT1+ a CT2 (výroba těchto přístrojů byla ostatně již před lety ukončena). Generální licence č. GL-18/2000, která umožňuje provozování těchto přístrojů, má platnost pouze do 31. prosince 2005 a po tomto datu již nebude obnovena. To znamená, že provoz těchto přístrojů, počínaje 1. lednem roku 2006, nebude možný.

Přístrojů v pásmech CT1, CT1+ a CT2 již u nás mnoho není, nicméně pro ty, kteří tyto přístroje dosud používají, bude nutnost je odpojit nepříjemným následkem způsobeným rozvojem nových technologií.

Jak poznáte, zda váš bezšňůrový telefon pracuje v pásmu CT1, CT1+ či CT2 a budete jej muset příští rok vypnout, nebo zda jej budete moci i nadále používat?

Všechny bezšňůrové telefony uvedené řádně na trh před 1. lednem 2003 mají na sobě schvalovací značku ČTÚ a je u nich k dispozici kopie rozhodnutí o schválení, vydaného Českým telekomunikačním úřadem. V tomto rozhodnutí je pásmo (CT0, CT1, CT1+, CT2, DECT) vždy uvedeno.

Od dubna 2003, kdy bylo ukončeno schvalování, bylo možno uvádět na trh, a to se značkou CCZ — a od vstupu ČR do EU se značkou CE — již pouze přístroje v pásmu DECT.

Budete-li přesto mít jakékoli pochybnosti, můžete se obrátit s dotazem na Český telekomunikační úřad. Na jeho webových stránkách www.ctu.cz najdete rovněž znění všeobecných oprávnění (Generálních licencí), která se na bezšňůrové telefony vztahují, informace pro uživatele telekomunikačních zařízení a další potřebné informace.

Ing. David Stádník v. r.    
předseda Rady           
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. května 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© V/2005

Soubory ke stažení
Top