TISKOVÁ ZPRÁVA Budoucnost a udržitelnost poštovní univerzální služby

Praha, 23. července 2014 – Diskuse o dlouhodobé udržitelnosti univerzální služby na poštovních trzích bude tématem podzimního workshopu pořádaného ERGP (European Regulators Group for Postal Services) dne 20. listopadu 2014. Zúčastnit by se ho měli nejen členové ERGP, ale i zástupci například provozovatelů poštovních služeb, spotřebitelských organizací a odborových organizací. Příprava listopadového workshopu byla hlavním bodem Plenárního zasedání ERGP v portugalském Lisabonu.

Delegáti se na plenárním zasedání seznámili s dosavadní činností pracovních skupin a zejména pak se zprávami, které jednotlivé pracovní skupiny vypracovaly a které po schválení na plenárním zasedání a po veřejné konzultaci budou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek Evropské komise. Zprávy popisují jednotlivé segmenty trhu poštovních služeb v členských a přidružených státech Evropské unie.

Úkolem ERGP je dohlížet na trh poštovních služeb. Jedním z hlavních cílů je zajištění udržitelnosti tzv. univerzální služby. Samotná činnost ERGP je rozdělena do pěti pracovních skupin, které se zaměřují na specifické věcné oblasti. Jedná se o tyto oblasti:

  1. regulatorní účetnictví/cenové regulace;
  2. čisté náklady univerzální služby – DPH jako benefit nebo zatížení;
  3. spokojenost koncového uživatele a monitorování trhu;
  4. přeshraniční doručování zásilek;
  5. přístupová regulace, soutěž (end to end).
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. července 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2014

Soubory ke stažení
tz5023072014.pdf(138.52 KB)
Top