TISKOVÁ ZPRÁVA: BEREC uveřejnil své Pokyny k provádění evropských pravidel síťové neutrality vnitrostátními regulačními úřady

Praha, 30. srpna 2016 – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) dnes zveřejnilo Pokyny k provádění nových pravidel síťové neutrality evropskými regulačními úřady. Mandát BEREC zpracovat Pokyny vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, obecně označovaného jako nařízení k jednotnému telekomunikačnímu trhu - TSM. Pokyny poskytují vodítka pro regulační orgány, která budou zohledňovat při provádění pravidel síťové neutrality a posuzování konkrétních případů.

Vydání Pokynů předcházely schůzky s evropskými zainteresovanými subjekty v prosinci 2015, seminář s akademickými, právními a technickými experty v únoru 2016, a posléze BEREC vyhlásil veřejnou konzultaci ukončenou dne 18. července 2016. Počet 481.547 došlých příspěvků neměl obdoby v historii konzultací vyhlášených BEREC. Příspěvky přišly od rozmanitých respondentů: občanské společnosti, veřejné instituce, nezávislí experti, poskytovatelé přístupu k internetu, poskytovatelé obsahu či aplikací a od dalších zainteresovaných subjektů.

BEREC pečlivě příspěvky vyhodnotil a na jejich základě upravil přibližně čtvrtinu odstavců obsažených ve finálních Pokynech.

Pokyny jsou vydávány společně s doprovodnou zprávou o konzultaci, která shrnuje pohled zainteresovaných stran na základě doručených příspěvků a způsob, jak byly tyto vzaty v potaz. Vzhledem k velkému množství příspěvků se konzultační zpráva soustředí na souhrn hlavních témat. Všechny odpovědi, které nebyly označeny jako důvěrné, budou samostatně publikovány do 30. září 2016.

Při dokončování Pokynů bral BEREC v úvahu co nejvíce příspěvků, které ale často obsahovaly protichůdné argumenty. V různých částech někteří přispěvatelé konzultace chtěli určitá témata rozpracovat detailněji, jiní požadovali méně konkrétní znění. Toto BEREC považuje za signál, že v mnoha oblastech je původní znění vhodně vybalancované a v souladu s interpretací Nařízení ze strany BEREC.

Velkou část změn nebo doplnění textu BEREC provedl pro zpřesnění výkladu, a to tam, kde konzultace odhalila nedostatečnou srozumitelnost textu, případně BEREC poskytl další příklady a uvedl text více do souladu s ustanoveními a recitály Nařízení.

Přijetí Pokynů otevírá vnitrostátním regulačním orgánům cestu ke konzistentnímu prosazování pravidel zakotvených v Nařízení. Do budoucna bude BEREC podporovat průběžnou výměnu zkušeností jednotlivých regulačních orgánů s implementací Nařízení.

Představení finálních Pokynů se uskuteční dnes (30. 8. 2016) v 14:30 (CET) a bude ke zhlédnutí formou webstreamu na stránkách BEREC (http://www.berec.europa.eu). Otázky mohou být adresovány na současného předsedu BEREC Wilhelma Eschweilera, na nadcházejícího předsedu BEREC pro rok 2017 Sébastiena Soriana, stejně jako na předsedu expertní pracovní skupiny pro síťovou neutralitu Frode Sørensena, a to prostřednictvím Twitteru pod hashtagem #BERECpublic nebo emailem press@berec.europa.eu.

Pro více informací: press@berec.europa.eu.

Soubory ke stažení
Top