TISKOVÁ ZPRÁVA BEREC potvrdil správnost postupu ČTÚ

Praha, 29. ledna 2013. Sdružení evropských regulačních orgánu BEREC podpořilo přístup Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu velkoobchodních cen za ukončení volání v pevných sítích. Sdružení se tak neztotožnilo s vážnými připomínkami, které k návrhu ČTÚ vznesla v rámci notifikačního procesu Evropská komise. Vyplývá to ze stanoviska zveřejněného na webových stránkách BEREC.

Stanovisko BEREC mimo jiné potvrzuje, že nákladový model využitý ČTÚ při výpočtu cen za fixní terminaci – tedy cen, které si mezi sebou platí operátoři při volání do cizí sítě – je v souladu s Doporučením plně založen na sítích nové generace (NGN).

Zveřejnění stanoviska předcházel měsíční detailní přezkum metodikynákladového modelu expertní skupinou BEREC. Té ČTÚ poskytl na vyžádání všechny relevantní podklady nutné pro posouzení připomínek Evropské komise. Stanovisko bylo přijato hlasováním předsedů jednotlivých regulačních orgánů v EU 21. ledna 2013.

BEREC zároveň upozornil na tři části nákladového modelu, které by před vydáním finálního rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., měly být znovu prověřeny. Jedná se o vyčíslení nákladů na velkoobchodní vyúčtování služby terminace (billing), stanovení poměru cen ve špičce a mimo špičku a ověření vlivu (ne)zahrnutí terminace mezinárodních příchozích hovorů do přírůstku (inkrementu), jehož náklady model stanovuje. Tyto okruhy bude ČTÚ v probíhajícím procesu notifikace rozhodnutí o ceně konzultovat s Evropskou komisí.

Od roku 2011 zahájila Evropská komise podle článků 7 a 7a Rámcové směrnice 19 přezkumných fází k návrhům analýz či nápravných opatření jednotlivých národních regulačních orgánů. Ve všech doposud uzavřených případech přitom BEREC buď plně, či z větší části podpořil oprávněnost připomínek Evropské komise. Výjimku z této dosavadní praxe tvoří stanovisko BEREC k návrhu analýzy velkoobchodního broadbandového trhu č. 5, kterým BEREC v červenci loňského roku podpořil přístup ČTÚ k jeho vymezení a analýze. I přes toto podpůrné stanovisko Evropská komise nakonec využila svého práva nesouhlasit a ČTÚ návrh analýzy stáhnul.

Více o samotném zahájení přezkumné fáze k návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., za službu terminace volání ve fixní síti informuje dřívější tisková zpráva ČTÚ.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. ledna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2013

Soubory ke stažení
tz0629012013.pdf(92.41 KB)
Top