TISKOVÁ ZPRÁVA Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 %

Praha, 5. září 2013 – Nové digitální stanice ČT :D/ČT art pokrývají k dnešnímu dni 75,7 % obyvatelstva. Vyplývá to z výpočtu pokrytí provedeného Českým telekomunikačním úřadem. Do kalkulace jsou zahrnuty vysílače obou regionálních sítí.

Do výpočtu vstupují veškeré televizní vysílače na území České republiky, pro které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby, a byl proveden podle vyhlášky č. 163/2008 Sb., o stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. „Vyšší procento pokrytí, které se nyní prezentuje v médiích, není chybné, pouze vychází z odlišné metody výpočtu,“ uvedl ředitel odboru správy kmitočtového spektra Jiří Duchač.

Informace týkající se digitálního televizního a rozhlasového vysílání zveřejňuje Český telekomunikační úřad na stránce dtv.ctu.cz. Zde je možné získat přesné údaje o možnostech příjmu v požadované lokalitě. „Vzhledem k tomu, že se při použité metodě výpočtu vychází z modelu terénu, ve kterém se neuvažuje se zástavbou, předpokládáme, že v některých oblastech a lokalitách bude reálné pokrytí televizním signálem nižší od pokrytí vypočteného,“ vysvětluje Jiří Duchač a dodává: „To se může týkat především okrajových oblastí pokrytí signálem z jednotlivých vysílačů nebo v zástavbě obcí.“ Mapa, kterou ČTÚ na svých stránkách prezentuje, současně umožňuje znázornit pokrytí signálem získané výpočtem pomocí jiné metody, které více zohledňuje terénní nerovnosti.

V případě problémů s příjmem požadované sítě je na místě konzultace s pracovníky odborné anténářské firmy. Ti mohou nejlépe posoudit, zda k řešení postačí například jiné nastavení antény, nebo signál není v dané lokalitě dostatečný.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 5. září 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2013

Soubory ke stažení
tz6405092013.pdf(138.94 KB)
Top