TISKOVÁ ZPRÁVA Aktuální mezinárodní srovnání ceníkových cen mobilních služeb od společnosti Teligen

Praha, 28. května 2012. V měsíční monitorovací zprávě č. 4/2012 za duben 2012 zveřejnil ČTÚ mezinárodní srovnání ceníkových cen mobilních služeb od společnosti Teligen, a to k listopadu 2011 a únoru 2012. ČTÚ minulý týden obdržel od společnosti Teligen informaci, že výpočet cen košů byl pro Českou republiku, vlivem „systémového updatu, který zahrnoval i migraci dat do novější verze Excelu“, chybný. Proto společnost Teligen předmětné srovnání opravila.

V zájmu maximální objektivnosti poskytovaných informací ČTÚ zveřejňuje opravené srovnání cen v podobě obdržené od společnosti Teligen, tedy bez zásahů ČTÚ.

ČTÚ nenese odpovědnost za chyby v předchozím srovnání společnosti Teligen, které do značné míry snižují důvěryhodnost výsledků dalších srovnání uváděných za všechny porovnávané země.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. května 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2012

Soubory ke stažení
tz2928052012.pdf(222.84 KB)
Top