TISKOVÁ ZPRÁVA Aktualizace výpočtu stavu pokrytí České republiky televizním signálem

Český telekomunikační úřad sděluje, že aktualizoval údaje o stavu pokrytí České republiky televizním signálem zveřejňované na internetových stránkách (http://dtv.ctu.cz/). Nový výpočet uvádí stav k termínu 1. 7. 2011, jelikož 30. 6. 2011 bylo ukončeno zemské analogové televizní vysílání v územních oblastech Trutnov a Brno.

Rozsah pokrytí digitálním vysíláním dosáhl ve vysílací síti 1 hodnoty 99,9 %, ve vysílací síti 2 hodnoty 95 % a ve vysílací síti 3 hodnoty 89 % obyvatel České republiky. Rozsah pokrytí signálem zemského analogového televizního vysílání po vypnutí vysílačů velkého výkonu v územních oblastech Jihlava, Trutnov a Brno klesl pouze na hodnoty pod úrovní 30 % (ČT1 – 24,9 %, ČT2 – 0,1 %, Nova – 26,5 %, Prima – 17,5 %). Analogové vysílání těchto programů tak již přetrvává pouze v územní oblasti Ostrava (termín ukončení listopad 2011) a v územních oblastech Zlín a Jeseník, kde by podle harmonogramu uvedeném v nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální, mělo k jeho ukončení dojít nejpozději 30. 6. 2012.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 26. července 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2011

Soubory ke stažení
tz2926072011.pdf(88.36 KB)
Top