TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 4. července 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2018-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
Soubory ke stažení
Top