TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 29. listopadu 2019

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/11.2019-6 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz.
  2. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/11.2019-7 pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz

B. Informativní část

  1. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkumu podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zda nadále trvají důvody omezení práv k využívání rádiových kmitočtů v úseku 1452 – 1479,5 MHz
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 18. 9. 2019 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top