TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 13. června 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Rozhodnutí o ceně č. CEN/3a/05.2018-2 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na trhu č. 3a – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností uložených rozhodnutím č. REM/3a/05.2018-03 na relevantním trhu č. 3a – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností uložených rozhodnutím č. REM/3b/05.2018-04 na relevantním trhu č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
  3. Sdělení o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností uložených rozhodnutím č. REM/4/05.2018-05 na relevantním trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – PODA a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o propojení sítí elektronických komunikací (RIO)
Soubory ke stažení
Top