TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 8. dubna 2016

Oddíl státní správy

A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1S/03.2016-3, trh přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě
  2. Opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/2S/03.2016-4, trh původu volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-52 206/2015-606/XIII.vyř. ze dne 16. 2. 2016 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost

 

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka –  Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti MMO

Soubory ke stažení
Top