TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 28. července 2022

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/07.2022-8 pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz.
  2. Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/07.2022-7 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz.
  3. Opatření obecné povahy - analýza trhu č. A/2/07.2022-13, trh č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita
  4. Opatření obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/24/07.2022-14 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.
  5. Opatření obecné povahy č. SP/4/07.2022-15, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. SP/4/07.2011-13, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání.
     
Soubory ke stažení
Top