TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 17. května 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí (příkazu) čj. ČTÚ-6 835/2018-606/III.vyř. ze dne 6. 4. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-43 848/2017-606/XI.vyř. ze dne 16. 4. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti – MMO

 

Soubory ke stažení
Top