TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 3. května 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/04.2018-4 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-30 857/2017-606/VI.vyř. ze dne 6. 11. 2017 a rozhodnutí čj. ČTÚ-448/2018-603 ze dne 23. 3. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-74 383/2017-606/VIII.vyř. ze dne 1. 3. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti – MMO
  2. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti – VULA
Soubory ke stažení
Top