TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 20. dubna 2017

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-85 681/2016-606/IX.vyř. ze dne 9. 3. 2017 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost
Soubory ke stažení
Top