TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5/2022

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2022-6 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.
  2. Opatření obecné povahy č. OOP/13/6.2022-5, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

B. Informativní část

  1. Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na držitele oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 116 006
Soubory ke stažení
Top