TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 27. března 2017

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz
  2. Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
Soubory ke stažení
Top