TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 14. března 2016

Oddíl státní správy

A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/8/03.2016-2, trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

 

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka Smlouva o přístupu ke koncovým úsekům
    (oprava části nabídky zveřejněné v částce 4/2016)
Soubory ke stažení
Top