TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 23. února 2017

Oddíl státní správy
B. Informativní část

 1. Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Oddíl právních subjektů

 1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  Referenční nabídka – Smlouva o propojení sítí elektronických komunikací – RIO
 2. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti – MMO
  Aktualizace Přílohy č. 5 (Ceníku)
 3. Příloha – Vodafone Czech Republic a.s.
  Referenční nabídka – Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí – RIO
  Aktualizace Přílohy C1
Soubory ke stažení
Top