TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 17. dubna 2019

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz
  2. Sdělení o vydání usnesení ze dne 9. 7. 2018 a rozhodnutí ze dne 19. 11. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top