TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 15. února 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-64 586/2017-606/VI.vyř. ze dne 15. 1. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top