TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 1. února 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/01.2018-1 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
  2. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/01.2018-2 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti – MMO
Soubory ke stažení
Top