TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 21 z 30. listopadu 2016

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz
  2. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
  3. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
  4. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2016-14 pro kmitočtové pásmo 146 – 174 MHz
Soubory ke stažení
Top