TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 20 z 16. listopadu 2016

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Rámcová smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti - MMO
  2. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Rámcová smlouva o kolokaci
Soubory ke stažení
Top