TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 15. ledna 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/12.2017-11 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz

B. Informativní část

  1. Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
Soubory ke stažení
Top