TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 30. listopadu 2017

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Sdělení  o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-1 125/2017-606/XI.vyř. ze dne 31. 10. 2017 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti MMO
  2. Příloha - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti VULA
Soubory ke stažení
Top