TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 27. července 2016

Oddíl státní správy

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání usnesení čj. ČTÚ-21 316/2016-606/III.vyř. ze dne 16. 6. 2016 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost
  2. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti MMO
Soubory ke stažení
Top