TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 20. prosince 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

B. Informativní část

  1. Sdělení o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz

 

Příloha:

  1. Obsahový rejstřík Telekomunikačního věstníku 2018
Soubory ke stažení
Top