TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 30. listopadu 2018

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 1. 3. 2018, ze dne 28. 6. 2018 a ze dne 30. 10. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top