TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 16. listopadu 2017

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu, kterému bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení
  2. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/11.2017-9 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
  3. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/25/11.2017-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro sledování pohybu psů

B. Informativní část

  1. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 5,925 – 10 GHz
Soubory ke stažení
Top