TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1/2022

Oddíl státní správy
A. Normativní část

1. Opatření obecné povahy č. SP/2/01.2022-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí

B. Informativní část

2. Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 Zákona
3. Sdělení o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinnosti zvláštních cen v rámci univerzální služby
4. Sdělení o vydání usnesení ze dne 14. 12. 2021 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Soubory ke stažení
Top