TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 20. září 2017

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-76 369/2014-606/XXXII.vyř. ze dne 23. 3. 2017 a čj. ČTÚ-27 140/2017-603 ze dne 28. 7. 2017 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Vodafone Czech Republic a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí (RIO)
    (Aktualizace Přílohy B1)
Soubory ke stažení
Top