TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 12. listopadu 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7
  2. Sdělení o vydání usnesení o částečném zastavení řízení čj. ČTÚ-25 108/2017-606/XIX.vyř. ze dne 8. 10. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  3. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2018-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
Soubory ke stažení
Top