TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 21. září 2018

Oddíl státní správy
B. Informativní část

 1. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
 2. Sdělení o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
 3. Sdělení o vydání rozhodnutí (příkazu) čj. ČTÚ-26 057/2018-606/IV.vyř. ze dne 27. 8. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Oddíl právních subjektů

 1. Příloha  – SIPCZ.net s.r.o.
  Referenční nabídka – Smlouva o propojení sítí elektronických komunikací
 2. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  Referenční nabídka – Rámcová smlouva o kolokaci
 3. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  Referenční nabídka – Smlouva o zpřístupnění účastnického vedení – RUO
 4. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  Referenční nabídka – Rámcová smlouva o pronájmu nenasvíceného optického vlákna
 5. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti – VULA
Soubory ke stažení
Top