TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 20. prosince 2019

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
  2. Opatření obecné povahy ­– všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
  3. Opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
  4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání usnesení ze dne 11. 11. 2019 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti


Příloha:

  1. Obsahový rejstřík Telekomunikačního věstníku 2019
Soubory ke stažení
Top