TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 4. února 2020

Oddíl státní správy
B. Informativní část

  1. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410,0–410,5 / 420,0–420,5 MHz
Soubory ke stažení
Top