TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 3. ledna 2018

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-7 725/2016-606/XXIII.vyř. ze dne 28. 6. 2017 a čj. ČTÚ-50 220/2017-603 ze dne 5. 12. 2017 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  2. Sdělení o vydání usnesení o částečném zastavení řízení čj. ČTÚ-64 940/2017-606/III.vyř. ze dne 23. 11. 2017 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  3. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-74 910/2014-606/XXVIII.vyř. ze dne 28. 7. 2017 a čj. ČTÚ-55 407/2017-603 ze dne 5. 12. 2017 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  4. Sdělení o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
  5. Sdělení o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3b – „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
Soubory ke stažení
Top