TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 03/2020

Oddíl státní správy
A. Normativní část

3. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/02.2020-2 pro
kmitočtové pásmo 380–470 MHz.

Soubory ke stažení
Top