Tabulka směrování tísňových volání na číslo 112 pomocí NRN pro eCall

Český telekomunikační úřad v souvislosti s Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014, o zavedení interoperability služby eCall umožňující tísňového volání z vozidlové jednotky na číslo tísňového volání 112 v celé EU od 1. října 2017, zveřejňuje síťová směrovací čísla NRN (Network Routing Number) pro směrování volání služby eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Síťová směrovací čísla NRN umožňují odlišit případy pro automatickou a manuální aktivaci systému eCall v České republice.

Koncepce směrování eCall pomocí speciální sady NRN čísel byla v ČR připravena a testována v síti O2 Czech Republic a.s. v rámci projektu eCall HeERO.

Využití konkrétních NRN čísel pro realizaci eCall, uvedených níže v tabulce, bylo na návrh Českého telekomunikačního úřadu projednáno a akceptováno v rámci společného jednání zástupců Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva dopravy ČR, společnosti O2 Czech Republic a.s., společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a Českého telekomunikačního úřadu. Tyto instituce a organizace jsou klíčovými dotčenými subjekty ve věci realizace eCall v České republice.

Kraj

Aktivace eCall

NRN

Hlavní město Praha

Automatická

E2171

Hlavní město Praha

Manuální

E2181

Středočeský kraj

Automatická

E2172

Středočeský kraj

Manuální

E2182

Ústecký kraj

Automatická

E2173

Ústecký kraj

Manuální

E2183

Liberecký kraj

Automatická

E2174

Liberecký kraj

Manuální

E2184

Královéhradecký kraj

Automatická

E2175

Královéhradecký kraj

Manuální

E2185

Plzeňský kraj

Automatická

E2240

Plzeňský kraj

Manuální

E2250

Karlovarský kraj

Automatická

E2241

Karlovarský kraj

Manuální

E2251

Jihočeský kraj

Automatická

E2242

Jihočeský kraj

Manuální

E2252

Kraj Vysočina

Automatická

E2243

Kraj Vysočina

Manuální

E2253

Olomoucký kraj

Automatická

E2471

Olomoucký kraj

Manuální

E2481

Moravskoslezský kraj

Automatická

E2472

Moravskoslezský kraj

Manuální

E2482

Jihomoravský kraj

Automatická

E2473

Jihomoravský kraj

Manuální

E2483

Pardubický kraj

Automatická

E2474

Pardubický kraj

Manuální

E2484

Zlínský kraj

Automatická

E2475

Zlínský kraj

Manuální

E2485

Zástupci Českého telekomunikačního úřadu na jednání požádali dotčené operátory, aby o zavedení příslušných NRN čísel informovali všechny své příslušné velkoobchodní partnery.

Top