Stanovisko k zavádění technologie IP

Český telekomunikační úřad sděluje, že Evropská komise v současné době projednává z hlediska regulace problematiku přístupu ke službám, které jsou poskytovány prostřednictvím telekomunikačních sítí, využívajících technologii na bázi internetového protokolu.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že Evropská komise v současné době projednává z hlediska regulace problematiku přístupu ke službám, které jsou poskytovány prostřednictvím telekomunikačních sítí, využívajících technologii na bázi internetového protokolu.

Společné stanovisko Evropské komise a evropských regulátorů k této problematice je předmětem zpracování Skupiny evropských regulátorů (ERG) a jeho návrh by měl být projednán do konce roku. Stanovisko vychází z nového regulačního rámce pro elektronické komunikace a jeho konečné znění zveřejní Evropská komise na svých internetových stránkách.

V rámci zapojení do přípravy tohoto návrhu Skupiny evropských regulátorů (ERG) formuluje i ČTÚ v současné době svojí představu o regulačních aspektech těchto služeb z pohledu stávající i připravované právní úpravy pro oblast telekomunikací, resp. elektronických komunikací.

V této souvislosti proto ČTÚ vyzývá dotčenou odbornou veřejnost k zaslání námětů a připomínek, které by přispěly k formulování relevantního názoru na potřebu a míru regulace služeb, poskytovaných s využitím internetového protokolu, v podmínkách České republiky. Tyto náměty a připomínky je možné zasílat na adresu: Český telekomunikační úřad, odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb, Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025; nebo elektronicky na adresu: podatelna@ctu.cz

Top